Seminarske teme [SLO]

Graduate course, University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics, 2020

Spremembe tropske cirkulacije v ogrevajoči se troposferi

Zakaj se atmosfera ne ogreva enakomerno? Tropsofera se ogreva, stratosfera se ohlaja, severni polarni predeli se grejejo najbolj. Obmocja nad kopnim se ogrevajo bistveno hitreje kot območja nad oceani. Opišite razloge za opisano porazdelitev. Literatura:

Vpliv podnebnih sprememb na lastnosti Rossbyevih valov

Zakaj se zaradi podnebnih sprememb noči segrevajo hitreje kot dnevi?

Kako ovrednotiti vlogo podnebnih sprememb pri posameznih ekstremnih dogodkih Literatura: https://nhess.copernicus.org/articles/21/171/2021/ https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-018-2317-9 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022GL100958 https://egusphere.copernicus.org/preprints/2023/egusphere-2023-665/ https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2112087118

Stare seminarske teme:

Napovedovanje vremena s konvolucijskimi nevronskimi mrežami (Uroš Perkan, 2023, Meteorološki seminar)

Vlažni vročinski valovi (Ana Šubic, 2023, Fizikalni seminar)

Kvaziresonančna amplifikacija valov in njene posledice ()

Plimovanje ozračja (David Lajevec, 2023, Dinamična meteorologija)

The Prospect of Machine Learning in Weather Forecasting (Boštjan Melinc, 2021, Meteorološki seminar)

Fizika sklopitve oceana in atmosfere (Matic Pikovnik, 2019, Meteorološki seminar)

Analiza variabilnosti Kelvinovih valov z MODES (Zala Žnidaršič, 2019, Meteorološki seminar)

.