Talks and conference presentations

Melinc, B., Zaplotnik Ž.. Emulating 3D-Var data assimilation using variational autoencoder, International Symposium on Data Assimilation, Bologna, October 18, 2023.

Kosovelj, K., Zaplotnik Ž.. Pacific Walker circulation indices in ERA5 reanalysis, EMS, September 5, 2023 [TALK]PPT

Pikovnik M., Zaplotnik Ž., Boljka L. Is the recent strengthening of the Hadley circulation in ERA5 a response to climate change, a snapshot of multidecadal variability, or an artefact in the representation of latent heating? ECMWF Annual Seminar, September 4-8 2023. POSTER

Zaplotnik Ž., Pikovnik M., Boljka L. Recent Hadley cell strengthening: a trend or multidecadal variability?​ EGU General Assembly 2022, May 25, 2022 [TALK]

Zaplotnik Ž.. Recent changes of the tropical Hadley circulation: climate-change-induced trend or multidecadal variability?, Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana, January 3, 2022

Zaplotnik Ž., Pikovnik M., Boljka L. Recent Hadley cell strengthening: a trend or multidecadal variability?​ [INVITED TALK], Hamburg Universität, Meteorology Group Seminar, February 16, 2021

Zaplotnik Ž. Simulation of the COVID-19 epidemic on the simplified social network of Slovenia [INVITED TALK] , Artificial Intelligence Laboratory Jožef Stefan Institute, November 11 2020.

Zaplotnik Ž., Gavric A., Medic L., Jakulin A.: 4. srečanje Mlade sekcije Statističnega društva Slovenije: Modeliranje in statistični vidiki COVID-19 v Sloveniji [INVITED TALK, SLO] Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI) Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, April 21 2020. PPT VIDEO

Zaplotnik, Ž., Žagar N.: MADDAM - Moist Atmosphere Dynamics Data Assimilation Model. Data Assimilation Workshop, Leeds, May 2019 [INVITED TALK] Slides

Zaplotnik, Ž., Žagar N.: Luščenje vetra iz aerosolov in vlage v 4D-Var asimilaciji. Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko (Slovenian Society for Geodesy and Geophysics), Ljubljana, January 2019 [TALK]

Zaplotnik, Ž., Žagar N.: Wind tracing from observations of atmospheric composition. ESA Atmos, Salzburg, November 2018 [TALK]

Žagar N., Zaplotnik Ž.: Growth of forecast uncertainties in global prediction systems and IG wave dynamics. Workshop on Sensitivity Analysis and Data Assimilation in Meteorology and Oceanography, Aveiro, July 2018

Zaplotnik Ž., Žagar N. Wind retrieval from 4D-Var assimilation of tracers in moist atmosphere. EGU General Assembly 2018 [TALK]

Zaplotnik Ž., Žagar N.: Wind retrieval from 4D-Var assimilation of tracers in moist atmosphere. International symposium on data assimilation, Munich, March 2018 [POSTER]

Žagar N., Zaplotnik Ž., Šavli M., Kosovelj K.: The role of tropical analysis uncertainties in global predictability. Symposium Dynamical meteorology and numerical weather prediction, ECMWF, Reading 2017

Zaplotnik Ž., Žagar N.: Dynamics of winds and aerosols in 4D-Var data assimilation. Workshop on Wind Profiles and Mesoscale Data Assimilation for Numerical Weather Prediction, Ljubljana, September 2016 [TALK]

Zaplotnik Ž., Žagar N.: Coupling of the aerosols, moisture and winds in 4D-Var data assimilation. Stockholm University, Stockholm, June 2016 [TALK]

Zaplotnik Ž., Žagar N.: Coupling of the aerosols, moisture and winds in 4D-Var data assimilation. SMHI, Norrkoping, May 2016 [TALK]

Bajc J., Zaplotnik Ž., Živčić M., Čarman M.: Local magnitude scale in Slovenia, EGU General Assembly, Vienna 2012

Workshops

August 28-September 2, 2016
Gran Sasso Science Institute, L’Aquila, Italy
International Summer School on Atmospheric and Oceanic Sciences: Advanced Programming Techniques for the Earth System Science

May 11-21, 2015
ECMWF, Reading
NWP Parametrization of subgrid physical processes

March 16-20, 2015
ECMWF, Reading
NWP Data Assimilation

Student/public presentations

November 8, 2023
[SLO] Zaplotnik Ž. Prognoze podnebnih sprememb, s poudarkom na pričakovanih ekstremnih dogodkih, ki vplivajo na objekte. Lesena gradnja v luči odpornosti proti ujmam LINK

October 10, 2023
[SLO] Zaplotnik Ž. Podnebne spremembe. Chapter Zero Slovenia LINK.

August 25, 2022
[SLO] Zaplotnik Ž. Podnebne spremembe v Sloveniji. Slovenski regionalni razvojni sklad

June 9, 2022
[SLO] Zaplotnik Ž. Fizika podnebnih sprememb, Astronomski observatorij Golovec.

June 3, 2022
[SLO] Zaplotnik Ž. Podnebne spremembe v Sloveniji - oris širše problematike, Gospodarska zbornica Slovenije, Bled. SLIDES

May 9, 2022
[SLO] Podnebne spremembe – stanje in izzivi v Sloveniji, Energetski prehod Slovenije Gospodarska zbornica Slovenije, LINK

October 22, 2021
[SLO] Mednarodni raziskovalni študentski tabor “Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za komuniciranje podnebnih sprememb” Predavanje Fizika podnebnih sprememb.

March 26, 2021
[SLO] Konferenca “O osnutku nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost po epidemiji Covida-19” Kongresni center Brdo. Sodelujoci

December 15, 2020
[SLO] Priložnost za inovativnost, odpornost in trajnostno preobrazbo. Okrogla miza. BSC Kranj.

November 12, 2020
[SLO] Kako nam lahko epidemiološki modeli pomagajo pri odločanju? COVID-19 Sledilnik Slovenija Predstavitev pred Odborom za izobraževanje, znanost, šport in mladino Državnega zbora RS

September 22, 2020
[SLO] Fizika podnebnih sprememb. Srečanje srednješolskih profesorjev fizike. ZRSŠ

March 24, 2020 (postponed)
[SLO] Podnebne spremembe in slovenska energetika. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

February 8, 2020
[SLO] Podnebne spremembe za (ne)fizike. TedxYouthGimnazijaKranj 2020 TRANSCRIPT VIDEO

January 31, 2020
[SLO] Delavnica o fiziki podnebnih sprememb. Kulturni Maraton, Gimnazija Jurija Vege Idrija

December 19, 2019
[SLO] Fizika podnebnih sprememb. Gen-I, d.o.o

November 28, 2019
[SLO] Fizika podnebnih sprememb (The physics of climate change), Slovensko meteorološko društvo in ARSO. Video

November 19, 2019
[SLO] Družbena odgovornost znanosti za Planet A, panelna razprava

August 23, 2019
[SLO] Poletna šola fizike: Fizika podnebnih sprememb (Physics summer school: The physics of climate change), FMF

January 26-27, 2019
[SLO] Mafijski vikend: Ozračje v kozarcu (Mathematics/Physics Weekend: The atmosphere inside the glass), FMF

December 20, 2017
[SLO] Delavnica: Zakaj je višje hladneje? (Workshop: Why is it colder high above?), Dvojezična srednja šola Lendava

December 15, 2017
[SLO] Delavnica: Zakaj je višje hladneje? (Workshop: Why is it colder high above?), Šolski center Krško